Μόνο με τη μορφή ιδιαιτέρων μαθημάτων με κάποιον από τους προπονητές μας.