Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πραγματοποιείται μόνο με τη μορφή ιδιαιτέρων μαθημάτων με κάποιον από τους προπονητές μας ή σε μικρά τμήματα ανάλογα με την προσέλευση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.